Първа страница вестник "България сега" бр.350, 25.01.2012г. - "Фейсбук vs БТВ" 

"Фейсбук vs БТВ", вестник "България Сега" 

Интервю за вестник "България Сега", Част 1, 23.01.2012г. 

Интервю за вестник "България Сега", Част 2, 23.01.2012г.