В НАЧАЛОТО БЕ БЪЛГАРСКОТО СЛОВООколо 300 милиона. Толкова са хората по света, използващи БЪЛГАРСКАТА азбука. 15 години княз Борис се чудел как да замени византийските с български свещеници, да премахне омразния гръцки език със собствен език - само така българската църква и държава щели да станат наистина български. И изведнъж, като паднали от небето - се явили учениците на Методий, избягали от Моравия. Княз Борис ги приел с отворени обятия и им дал свещената си заръка. Основали славянобългарски училища и школи. Климент и Наум създали славянобългарската азбука. Те изобретили други форми на сложните букви на Кириловата глаголица и в чест на своя учител Константин-Кирил Философ, нарекли новата азбука кирилица. И на тази кирилица пишем и до днес не само ние, но и още 300 милиона души. Княз Борис намерил своето оръжие срещу византийското влияние. Българската азбука се превърнла в азбука на всички славяни. В столицата на една от най-великите държави в света, един от най-хубавите и величествени паметници е този на Кирил и Методий. На него пише - "В ЧЕСТ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ ОТ ПРИЗНАТЕЛНИЯ РУСКИ НАРОД". Аз мисля, че е изключително глупаво да коментираме българи или не са българи солунските братя Кирил и Методий. Да не се принизяваме на нивото на комплексираните ни сънародници от Западна България, известна още като Македония. Но едно е 100% сигурно - първоизточника на цялата славянска писменост е БЪЛГАРСКАТА азбука. Та затова, разхождайки се в Москва един ден преди най-светлия български празник, отидох и поставих цветя на паметника на Кирил и Методий. Стоейки пред това уникалано произведение на изкуството, се почувствах изключително горд българин. Този паметник сега е обикновено сборище на младежи. Всички ме гледаха учудено и с насмешка, сигурен съм че 90% от тях не знаеха кои са светите братя и какво са направили. Заминавайки си от паметника, се обърнах за последен път. Хората продължаваха да ме гледат недоумяващо и се чудиха защо съм сложил този букет коленичейки. Аз само си казах на ум: "В началото бе словото...българското слово..."